Home

Lars Clemmensen har siden 1980 helliget sig musikken hvor han startede som kontrabassist i Det Kgl. Kapel.

Forud for dette virke, arbejdede Lars Clemmensen en kortere periode som arkitekt.

Orchestra Design samarbejder med Okholm Lighting / ScanMetal. På deres hjemmeside www.okholm-lighting.dk eller www.scanmetal.dk findes der yderligere oplysninger.